Den konce dluhů (DeKod)

Specifikace projektu

I.
Název projektu

Název projektu: Den konce dluhů
Zkrácený název: DeKod


II.
Popis projektu

Den konce dluhů je jarmarkem řešícím finanční a právní gramotnost, a který dává druhou šanci na nový životní start lidem v krizové a těžké životní situaci samoudržitelným a samostatným rozvojem.

DeKod je rozdělen na dvě části:

  • Soutěž samoudržitelného a samostatného rozvoje
  • Jarmark finanční a právní gramotnosti

Na jarmarku s doprovodným programem si lidé popovídají, vymění životní zkušenosti, řeknou své názory a sdělí návrhy, za současné možnosti občerstvení (jídla a pití).

Součástí jarmarku bude odhalení pomníčku pro pohřbívání ekonomických trablů, aby tak každý člověk měl možnost kdykoli přijít a například spálit, co jej tíží, nebo zapálit svoji svíčku, která mu bude svítit v jeho životě, či vysadit svůj nový životní cíl.

Na jarmarku budou ve stáncích krom občerstvení nabízeny služby a produkty řešící finanční a právní gramotnost.

Výtěžek z jarmarku půjde na podporu tří vítězných projektů samoudržitelného a samostatného životního rozvoje lidí s příjmem pod hranicí chudoby, v krizové a těžké životní situaci. Ostatní účastníci soutěže projektů dostanou věcné ceny (odbornou literaturu, poukázky na služby finanční a právní gramotnosti a pomoci, poukázky na plnohodnotné bydlení, stravování a ošacení, apod.). Vyhlášení vítězů a předání cen bude součástí jarmarku.

Pro všechny budou k dispozici zpovědnice, brainstorming posezení, briefingové oddělení a další, které umožní náhled od ostatních účastníků jarmarku a odborníků na jejich životní situaci, případně přímo získají podporu, kontakty a odpovědi na řešení svých projektů a ekonomických trablů.

Na hudebním pódiu uslyšíme muzikanty z ulice, hudebníky, kteří mají hluboko do kapsy, a benefiční hvězdy.

Další varianta pro určení výtěžku z jarmarku, ke které se přikláníme, je samoudržitelná, kdy se výtěžek použije pro účely dalšího ročníku Dne konce dluhů, který by se uskutečnil vždy k Mezinárodnímu dni OSN za odstranění chudoby.

Jarmarku bude předcházet soutěž projektů samoudržitelného a samostatného životního rozvoje lidí  v krizové a těžké životní situaci, do které se mohou přihlásit lidé s příjmem pod hranicí chudoby.

Soutěž projektů bude probíhat s minimálním půlročním předstihem od konání jarmarku a přihlásit se do ní mohou projekty vycházející z potřeb účastníka soutěže a vedoucí k samostatnému a samoudržitelnému rozvoji. Vítěznou cenu tedy nepůjde použít na úhradu případných závazků účastníka soutěže, ale na vytvoření takových podmínek, které mu umožní nový životní start (např. vytvoření zázemí v bydlení, pořízení výrobních prostředků, apod.) a navrácení do běžného života.

Soutěžní projekt by měl být realizovatelný z ceny vítězných projektů, případně by měl mít zdůvodnitelný rozpočet.

O vítězných projektech bude hlasovat porota na základě předem daného transparentního zadání soutěže. Porota by měla sestávat ze zástupců Magistrátu města Brna, odborných poskytovatelů služeb, odborníků na dluhovou problematiku a chudobu a zástupců organizátora DeKodu.

Soutěž projektů předpokládá kooperaci s poskytovateli odborných služeb. V rámci kooperace bude docházet k osvětě ve finanční a právní gramotnosti a východiscích z problémů u lidí v krizové a těžké životní situaci.

Příkladem takového soutěžního projektu by měl být návrh a realizace pomníčku pro pohřbívání ekonomických trablů, kdy z došlých návrhů umělecky nadaných lidí s příjmem pod hranicí chudoby porota vybere vítězný, čímž bude vítězi dáno uplatnění v tvorbě za odměnu a veřejné zviditelnění s předpokladem dalšího uplatnění v umělecké oblasti.


III.
Veřejná prospěšnost projektu

Účastníci projektů samoudržitelného a samostatného životního rozvoje dostanou šanci na nový životní start a podmínky pro změnu v životě, které vychází ze skutečných potřeb těchto lidí v krizové a těžké životní situaci, a které minimalizují „jojo efekt“.

Projekt se podílí na odstraňování chudoby a její příčin.

Projekt šíří osvětu finanční a právní gramotnosti.

Projekt podporuje lidskou sounáležitost, a učí svobodě slova a názoru.

Projekt vrací lidem důstojnost a vytváří důstojné podmínky k žití a vytváří samoudržitelný a samostatný životní rozvoj.

Projekt se podílí na rozvoji kultury a slučování lidí.


IV.
Rozpočet projektu

Celkový rozpočet projektu = 2,927 mil. Kč
Projekt po své realizaci nemá provozní náklady.

Popis položky Cena celkem za položku v tis. Kč
Návrh, výroba a umístění pomníčku pro pohřbívání ekonomických trablů 150
Tisk a distribuce materiálů 50
Nákup a výroba benefičních věcí 50
Cena pro 1. vítězný projekt samoudržitelného a samostatného životního rozvoje 180
Cena pro 2. vítězný projekt samoudržitelného a samostatného životního rozvoje 120
Cena pro 3. vítězný projekt samoudržitelného a samostatného životního rozvoje 100
Cena pro ostatní projekty samoudržitelného a samostatného životního rozvoje 80
Odměna pro muzikanty z ulice a hudebníky, kteří mají hluboko do kapsy 80
Zajištění odborné pomoci a účasti na finanční a právní gramotnosti 50
Technické zázemí jarmarku, vč. dopravy a instalace 120
Zápůjčka, případně výroba a nákup, podpůrných věcí (zpovědnice, brainstorming posezení, briefingové oddělení apod.), vč. dopravy a instalace 40
Organizační náklady a výdaje, vč. organizace soutěže projektů samoudržitelného a samostatného životního rozvoje 1580
Propagace 50
Projektová dokumentace 277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V.
Místo konání a umístění projektu

Místo realizace: Brno

Vhodným místem realizace projektu jsou Nové sady, které vybízí svým prostranstvím kolem tramvajové točny k užití pro potřeby jarmarku a k trvalému umístění pomníčku pro pohřbívání ekonomických trablů.


VI.
Časový harmonogram realizace projektu

Datum realizace jarmarku: 17.10.2019 na Mezinárodní den OSN za odstranění chudoby

Datum realizace je vhodné i s ohledem na dostatečný časový prostor pro vyhlášení soutěže projektů samoudržitelného a samostatného životního rozvoje lidí v krizové a těžké životní situaci.

Harmonogram soutěže samoudržitelného a samostatného rozvoje:

1.1. až 20.3.2019 Zadání transparentních pravidel a vyhodnocování soutěže
21.3.2019 Veřejné vyhlášení soutěže
1.4. až 20.9.2019 Průběh soutěže (Kooperace organizací v sociálních službách a účastníků soutěže; podávání přihlášek)
21.9. až 10.10.2019 Vyhodnocení soutěže porotou
17.10.2019 Vyhlášení vítězů
21.10. až 31.10.2019 Předání cen vítězům
1.11.2019 až 28.2.2020 Kontrola dodržení zadání soutěže

   
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 


VII.
Navrhovatel projektu a kontakty

Jiří Bezděk
navrhovatel projektu a majitel duševního vlastnictví k projektu Den konce dluhů (DeKod)
 


Co můžeš udělat, aby se projekt realizoval?

Veřejně prohlaš podporu projektu Den konce dluhů. Najdi si nejbližší sběrné místo a podepiš se na archu podpory nebo vyplň formulář podpory DeKodu.

Mluv o Dni konce dluhů se svými přáteli a známými. O čem se mluví, jakoby bylo.

Přihlaš se k odběru Prozření a dostávej nové informace o našem spolku i projektu DeKod současně.

Pracuješ-li v organizaci sociálních služeb nebo vaše spolková činnost je blízká k projektu Den konce dluhů, navrhni ostatním, aby jste se kooperačně zapojili do DeKodu, nebo rovnou stali členy koordinačně-realizačního týmu.

 

"Skoncujme s vězením naší mysli"

Měnit svět k lepšímu se dá jen s tvou podporou. Víme, jak změnit svět. Už jednou jsme to dokázali. Tak pojďme do toho zase a společně. Je to jednoduché.


 

Novinky z DeKodu

Starosta Brna – Střed Martin Landa vyjádřil podporu Dni konce dluhů

14.05.2018 09:26
Starosta městské části Brno - střed Martin Landa vyjádřil veřejnou podporu projektu Den konce dluhů, jarmarku finanční a právní gramotnosti. Martin Landa jako jedna z prvních veřejně významných...

Spustili jsme sběr podpory Dne konce dluhů

23.02.2018 16:32
Od dnešních dnů mají možnost podpořit Den konce dluhů všichni, kdo chtějí mít v Brně jarmark finanční a právní gramotnosti. Na vybraných sběrných místech jsou k dispozici Archy podpory Dne konce...

Den konce dluhů se probouzí k životu

02.11.2017 16:41
Navzdory překážkám našel Den konce dluhů své místo. Přes svoji velikost úhledně zapadl na náměstí Svobody mezi ostatní projekty participativního rozpočtu Města Brna ucházející se o přízeň....

Pozvánka na Minikonferenci Dne konce dluhů

18.10.2017 15:42
Srdečně zveme brněnské organizace řešící sociální problematiku na Minikonferenci Dne konce dluhů. S ohledem na kooperační předpoklady projektu, jeho veřejný přínos a místní přesah a potenciál ke...

Odboru rozpočtu a financování Města Brna je trnem v oku samoudržitelný rozvoj lidí, proto nesouhlasí s realizací Dne konce dluhů

03.10.2017 15:35
Odbor rozpočtu a financování Města Brna zákeřně a na poslední chvíli zasáhl do realizace projektu Den konce dluhů. Přestože soutěž samoudržitelného a samostatného životního rozvoje lidí v krizové a...