Debaty o exekucích

„Spravedlnost mne vyzývá, abych překročil přímku spravedlnosti a konec této cesty pak už nic nemůže vyznačit. Za přímkou spravedlnosti se rozkládá nekonečná a neprozkoumaná říše dobra, jež vyžaduje všechny schopnosti každé jednotlivé přítomnosti.“

( Emmanuel Lévinas, „právo promluvit“)

Nabízíme možnost si promluvit nejen o zákulisí změn v exekucích s člověkem, který v roce 2013 rozpoutal veřejný dialog o nečestnostech v exekučních řízeních, protože víme, že zkušenosti jsou nepřenosné a jedinou cestou k překročení přímky spravedlnosti je sdílení jednotlivých částí mozaiky tak, aby se celek stal smysluplným, úplným a spravedlivým.

Debaty jsou rozčleněny do následujících témat:

  • Jak mě exekuce (ne)zničila
  • Právo a spravedlnost v exekucích
  • Exekuce z psycho-sociologického hlediska povinného
  • Jak pracovat s člověkem v tísni aneb exekuční (sebe)destrukce

Debatami bude provázet bývalá dlouhodobá moderátorka České televize Iveta Kováčová.

*****

Jak mě exekuce (ne)zničila je všeobecnou debatou o exekucích a životním příběhu a je určena všem, koho téma exekucí zajímá nebo chce znát odpověď na některou ze svých otázek.

Právo a spravedlnost v exekucích je debatou o ústavněprávních otázkách exekucí a je určena především těm, kteří řeší právní problematiku exekucí, ať momentálně jako povinný nebo věřitel či dlouhodobě jako soudce, vykonavatel, exekutor nebo advokát.

Exekuce z psycho-sociologického hlediska povinného je debatou o psychologických a sociologických vlivech a dopadech a je určena především těm, kteří chtějí získat vhled do opomíjeného, přesto velmi významného, hlediska v exekucích.

Jak pracovat s člověkem v tísni aneb exekuční (sebe)destrukce je debatou o chování člověka v krizové životní situaci, o jeho blocích a možnostech daných vnitřním světem, nejbližším okolím, společenskými normami a nabídkami řešení a je určena především těm, kteří s lidmi v těžké životní nebo krizové situaci pracují nebo jim pomáhají.

*****

Každá z debat je moderovaná a založená na aktivním dialogu mezi účastníky a debatérem. Debaty jsou vhodné pro maximální počet 30 účastníků. Délka debaty je 90 minut.

Debatu je možné uskutečnit v kterémkoli městě České republiky a můžete si ji objednat telefonicky nebo e-mailem.

 


Sociologický pohled na exekuce

 

Měnit svět k lepšímu lze jen aktivní účastí. Víme, jak změnit svět. Už jednou jsme to dokázali. Je to jednoduché. Vykročme společně.