Prohlášení ke zpracovávání citlivých údajů

Citlivé údaje zpracováváme v rozsahu činnosti a cílů našeho spolku Nadklam Cestou z exekucí a týkají se členů spolku, sympatizantů spolku, podporovatelů spolku, účastníků a zájemců o naše činnosti. Rovněž zpracováváme citlivé údaje subjektů a osob, vůči nimž se ze stanov vymezujeme. Též zpracováváme údaje členů sdružení nebo osob, se kterými je náš spolek v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností. Osobní údaje nezpřístupňujeme bez souhlasu subjektu údajů.

S citlivými údaji neobchodujeme, protože takovou činnost považujeme za zavrženíhodnou, a neposkytujeme v žádné formě subjektům a osobám, vůči nimž se ze stanov vymezujeme.

Citlivé údaje spravujeme vlastními silami sami v našem spolku.

Prohlašujeme, že zpracování citlivých údajů je za účelem plnění činnosti a cílů našeho spolku, zasílání informačních sdělení a nabídek našeho spolku, zařazení osobních údajů do našich databází a za účelem případného zpřístupnění třetím osobám za cílem naplnění zájmů a práv našeho spolku, členů, sympatizantů a ostatních účastníků naší činnosti nebo kontroly plnění k jednotlivé činnosti.

Prohlašujeme, že citlivé údaje považujeme za důvěrné a budeme je zpracovávat strojově na počítači a v písemné podobě.

Subjekt svým souhlasem vyjadřuje, že: "Svobodně a vědomě souhlasím se zpracováváním svých citlivých údajů spolkem Nadklam Cestou z exekucí, jsem si vědom svých práv daných § 12 zák.č. 101/2000 Sb., že mohu kdykoli požádat o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, a § 21 téhož zákona, že mohu požádat o vysvětlení a požadovat odstranění vzniklého stavu, pokud je zpracovávání mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, a jsem si vědom svého práva, že svůj souhlas se zpracováváním svých citlivých údajů mohu kdykoliv odvolat."

Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováváním citlivých údajů