Jak se stát sympatizantem

Sympatizantem spolku se může stát kdokoliv, tedy osoba fyzická i právnická.

Sympatizant spolku projevuje svoji vůli úhradou příspěvku sympatie na účet spolku nebo v hotovosti na pokladně spolku.

Sympatizant může uchovat svoji anonymitu, pokud neprojeví jinou vůli.

Chcete-li zůstat v anonymitě, nevyplňujte níže formulář. Anonymitou se vzdáváte výhod sympatizantů. Až budete chtít čerpat výhody, postačí vyplnit formulář nebo se s námi jinak spojit.

Příspěvek sympatie stanoví statutární orgán s předstihem vždy na kalendářní rok dopředu. Pro kalendářní rok od vzniku spolku je stanoven příspěvek sympatie ve výši 180,- Kč/měsíčně pro fyzické osoby a ve výši 720,- Kč/měsíčně pro právnické osoby s možností úhrady roční, půlroční, kvartální nebo měsíční. Uhrazené příspěvky sympatie se nevrací.

Bankovní spojení pro úhradu příspěvku sympatie: 2300737484/2010 (FIO banka).

Výhody sympatizantů:

  • Udělí-li sympatizant písemné svolení, bude spolkem propagován v seznamu sympatizantů po období uhrazeného příspěvku.
  • Vyžádá-li sympatizant potvrzení o přijetí příspěvku, bude mu vystaven doklad pro daňové úlevy.
  • Sympatizant má nárok na poradenství zdarma po dobu uhrazeného minimálně kvartálního příspěvku sympatie.
  • Sympatizant má nárok na 30%-ní slevu na hrazené činnosti spolku. Nárok na slevu vzniká po dobu uhrazeného minimálně půlročního příspěvku sympatie a musí být vyžádána s dostatečným předstihem před plánovanou činností spolku.

Sympatizant nemá vůči spolku žádné povinnosti.

Vyjde-li najevo, že sympatizant patří mezi osoby, vůči nimž se spolek vymezuje (čl. VII Stanov) nebo že k projevu sympatie došlo s cílem poškodit spolek, vzniká spolku nárok na sankční poplatek ve výši 20-ti násobku ročního příspěvku sympatie a současně i nárok na veřejnou omluvu.

Vymezujeme se vůči:

  • Ze stanov spolek omezuje svoji činnost pro rasově smýšlející. Pokud ti vadí jiní lidé, nejsi ani nám sympatický.
  • Ze stanov spolek omezuje svoji činnost pro diskriminačně smýšlející. Pokud ti vadíme svými názory, naše sympatie nemáš, tak se nám nesnaž podlézat.
  • Ze stanov spolek neposkytuje součinnost exekutorům a jiným vymahačům. Patříš-li do této skupiny, nesnaž se nás podplácet. Na úplatky neslyšíme.

Odesláním formuláře sympatie uděluješ souhlas se zpracováváním citlivých údajů, čímž svobodně a vědomě souhlasíš se zpracováváním svých citlivých údajů spolkem Nadklam Cestou z exekucí, jseš si vědom svých práv daných § 12 zák.č. 101/2000 Sb., že můžeš kdykoli požádat o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, a § 21 téhož zákona, že můžeš požádat o vysvětlení a požadovat odstranění vzniklého stavu, pokud je zpracovávání tvých osobních údajů v rozporu s ochranou tvého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, a jseš si vědom svého práva, že svůj souhlas se zpracováváním svých citlivých údajů můžeš kdykoliv odvolat.

Prohlášení ke zpracovávání citlivých údajů včetně formuláře pro odvolání souhlasu se zpracováváním citlivých údajů nalezneš zde.

 

Formulář sympatie