Ze života Evy, spoluzakladatelky NADKLAMu

Eva Urbanovská

NADKLAM: Eva UrbanovskáNarodila jsem se v Brně dne 29.5.1980. Pocházím z hudební a neúplné rodiny. Tyto dvě skutečnosti odstartovaly můj směr v životě po kariérní i osobní stránce.

V letech 1994-1998 jsem vystudovala gymnázium a následně v letech 1998-2004  konzervatoř  v Brně - obor klavír. Své studium na konzervatoři jsem zahájila především pro získání pedagogických znalostí a zkušeností k tomu nutných. Už v dětství jsem měla tu čest setkat se z řadou významných pedagogů, jak českých, tak zahraničních a vždycky mě fascinovalo, jakým způsobem dokážou vytáhnout z člověka to nejlepší. To bylo pro mě největší motivací.

Po dokončení studia jsem se proto začala zaměřovat víc na osobní psychologický rozvoj. Jedním z důvodů byly také nefungující vztahy, které jsem přičítala vyrůstání v neúplné rodině, kde chyběl otec.

V letech 2003-2006 jsem se zůčastnila kurzů a seminářů zaměřených na sebepoznání a v roce 2004 i sama provozovala na živnostenský list kurzy a semináře zaměřené na sebepoznání, cestu ke svému nitru a kontakt se sebou.

V roce 2005 jsem navíc začala učit na ZUŠ Šlapanice a pokračovala dále v samostudiu zaměřením na tanec v rámci tanečních kurzů studia “malé f” a kurzů afrických tanců.

V roce 2006 se mi narodil syn. Byl to pro mě v mnohém velký zlom v životě, stejně jako následný rozchod v roce 2009, který dal vznik další neúplné rodině.

V tomtéž roce jsem začala studovat dálkově třísemestrální studium Pohybové a taneční terapie v Olomouci. Důvodem zahájení studia byla snaha o rozšíření obzorů a získání větších znalostí práce i s rizikovými a nějak specifickými skupinami lidí. Mým zájmem bylo propojení muzikoterapie a pohybově taneční terapie a cílem odstraňování bloků jak osobních, tak v rámci sociálních, rodinných, partnerských vztahů a také zaměření se na prevenci.

To se povedlo částečně v roce 2010, kdy se mi podařilo uskutečnit několik workshopů Taneční a pohybové terapie. Následující roky jsem v důsledku rostoucích rodičovských, partnerských  a existenčních povinností zaměřila svou činnost jen na pedagogickou, která byla také nejjistěji finančně ohodnocena. Od roku 2010 až do současnosti tedy učím na ZUŠ v Brně a dálkově studuji na MC HF JAMU obor Metodika klavírní hry, kterou chci zakončit diplomovou prací na téma Hudbou na cestě k sobě.

Nadklam má pro mě osobní i nadosobní význam.

Jednak, protože se jeho tematika úzce dotýká vlastní zkušenosti, kdy na vlastní kůži vnímám opomíjenou a skutečnou funkci rodiny, stavy rozvodových a porozvodových vztahů a jejich dopad na psychiku člověka. Druhak, protože se dotýká mých představ o tom, jak by měla fungovat společnost a usiluje o komplexní změny.

Mým cílem je přidat svou účast v oblasti pedagogiky, psychologie a terapie, které by měly konkrétní cíle v překonávání osobních bloků a tvůrčího kontaktu se sebou a širší cíle na poli školství a vlivu na děti, které budou tvořit další generaci.
 

Kontaktovat mě můžete zde.

Podporujeme:

Revoluce za 2000