O naší organizaci

Vycházíme z psychologie Carla Gustava Junga a víme, že jeho poznatky můžeme dál rozvíjet, aby nakonec byly uplatnitelné a přínosné v praxi. Předáváme zkušenosti, jak být sám sebou navzdory okolnostem, přičemž děláme funkční společnost v nefunkčním zastaralém systému.

Vycházíme z toho nejlepšího, co nabízí historie, různorodá náboženství, věda, mytologie a umění. Vycházíme z našich snů a společných snů našich předků. Vycházíme z toho nejlepšího, co můžeme nabídnout my sami. Naší filozofií a myšlenkovým základem je assetismus.

Naše organizace poskytuje služby v souladu s vizí:

Kuba-Uvnitř hlavy  
 
„Sebepoznání jako cesta k čistotě uplatňování ústavních práv.
 
Jen znalostí vlastních kladů a záporů a s tím spojených potřeb můžeme docílit svého konstruktivního směrování při souběžném pochopení druhých a společenství jakožto celku.“

 

za cílem:

Kuba-Truhla života  
 
Aktivní pomoci dětem, rodičům a jednotlivcům postižených rozvodovým či sociálně-ekonomickým systémem řešením nefunkčnosti a neekonomičnosti nepřehledného sociálně-právního systému státu prostřednictvím koordinace funkčně-existující podpory a vlastních nástrojů s přihlédnutím k individuálním potřebám člověka.
 

 

plněním úkolů:

 • vytváření vlastní struktury společnosti s ohledem na vizi a cíle

 • propojení organizací a koordinace vzájemné spolupráce

 • hledání cest k větší ekonomičnosti a využívání zdrojů v oblasti sociálního systému

 • prosazování legislativních, organizačních a personálních změn kopírující společenský vývoj v oblasti rodinného práva

 • prosazování legislativních, organizačních a personálních změn kopírující společenský vývoj v oblasti vzdělávání

 • vytváření vlastních nástrojů a postupů při řešení krizí spojených s individuálními potřebami jedinců

 

prostřednictvím vlastní struktury společnosti a spolupráce s:

 • lidmi při řešení jejich problémů v praxiKuba-vše je možné

 • ostatními činiteli v neziskovém sektoru

 • dotčenými odborníky a organizacemi

 • školskými zařízeními

 • úředníky a politiky veřejné a státní správy

 

využíváním zdrojů:

 

 • vlastní struktury společnosti

 • neziskového sektoru

 • občanských iniciativ

 • odborné veřejnosti

 • Vysokých a středních škol

 • veřejné a státní správy

 

 

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce