Výsledky první Cesty z exekucí

03.01.2018 11:03

První lidé mají za sebou svoji Cestu z exekucí a my se můžeme pochlubit naší prací, neboť jsme nastavené ukazatele splnili. Plánovaný ukazatel výkonnosti o počtu prokazatelného řešení životní situace jsme splnili na 100%.

Ze zpětné vazby účastníků je prokazatelné, že jsme dosáhli zvýšení obecné právní gramotnosti v oblasti exekucí. Účastníci se z většiny vyjadřovali, že se dozvěděli nové informace.

Nad očekávání jsme motivovali 66,66% účastníků k započetí řešení vlastní životní situace, kdy se objednali na individuální konzultace, a 100% účastníků konzultací si domluvilo další schůzku.

Z rozhovorů s účastníky mimo Cestu z exekucí vzešlo, že nelze s určitostí definovat efektivitu motivace k samostatnému řešení vlastní životní situace, což značí sníženou míru motivace k aktivnímu sdílení zpětné vazby o výsledcích společné práce.

Projevil se tak neovlivnitelný faktor, kdy účastníci započnou řešit svoji situaci na základě informací už z I. moderovaného bloku Cesty z exekucí, ale z různých důvodů či kvůli překážkám nesdílí svoji aktivitu. Svoji roli sehrává i nemocnost.

Nicméně k dlouhodobému držení plánu jsme motivovali 55,55% účastníků, kteří se prezentovali ve III. bloku individuálních konzultací.

Oproti plánu se ale průběh Cesty z exekucí protahuje, kdy po plánované uzávěrce jsou účastníci objednaní na konzultace.

Výsledný ukazatel doložení řešení životní situace se tak po uzávěrce může navýšit až na 20% z celkového počtu účastníků, což je u cílové skupiny lidí bez domova nadmíru vysoké procento vyvracející obecné proklamace ve stylu, že tito lidé nechtějí řešit svoje problémy.

Naopak chybějící komunikační kanály na straně účastníků (telefonické spojení, internet), pracovní povinnosti účastníků, prioritní obstarávání základních potřeb účastníky (peníze na ubytovnu; strava), negativní psychický stav účastníků a dezorientace v časoprostoru, absence materiálních organizačních možností u účastníků (např. diáře) jsou faktory, respektive překážky, omezující lepší výsledky Cesty z exekucí a návrat lidí bez domova do běžného života, kterým nepřidává chybějící ochota sociálních služeb ke kooperaci a neochota vedoucích sociálních pracovníků v motivačním vedení klientů pramenící z nedostatečné znalosti právní problematiky exekucí a její pochopení v komplexních souvislostech, z nedostatečného naslouchání k potřebám klientů a pro nedůvěru.

Mezi zjištěné příčiny exekucí a klíčové problémy účastníků patří protiprávní stav z neplatného exekučního titulu, protiprávní stav z duplicitně vedené exekuce, tvrdost zákona v neznalosti souvislostí mezi úředními a daňovými povinnostmi, neznalost dopadů daňových nedoplatků na přiznání starobního důchodu a neznalost o možnostech zjištění závazků.

Již po I. moderovaném bloku Cesty z exekucí jsme mohli říct, že dovedeme účastníky motivovat ve stanovených motivačních cílech.

Cesta z exekucíPřevládala celková spokojenost s projektem Cesta z exekucí. Pro účastníky nebyla časově náročná. V drtivé většině se účastníci dozvěděli nové informace, což je ostatně i zaujalo a ocenili upřímnost. Účastníci dokonce vyjádřili vlastní sebekritiku a debata se líbila stejně jako debatér s moderátorkou. S občerstvením byli účastníci spokojeni a v drtivé většině uvedli, že Cestu z exekucí doporučí svým známým.

Po II. moderovaném bloku opět převládala spokojenost s Cestou z exekucí. Jeden z dotazníků spokojenosti byl ve většině otázek negativistický. Nicméně z celkového počtu účastníků lze dedukovat, že právě u tohoto účastníka došlo nakonec k obratu a přihlásil se na konzultaci.

Debata II. bloku opět nebyla pro účastníky časově náročná a i v této se dozvěděli všichni nové informace. Cenným zhodnocením je účastníkem konkretizovaný výstup zaujetí debatou, kdy si účastník odnesl "jak reagovat u soudu, v exekuci a k exekutorům". Oproti I. bloku se účastníkům líbilo příjemné posezení, což lze vyhodnotit, že jsme dosáhli vyššího stupně důvěry. S občerstvením byli opět účastníci spokojeni a opětovně potvrzují, že Cestu z exekucí doporučí svým známým. Dokonce nám bylo výslovně vyjádřeno uznání pro moudrost a zkušenosti.

Celkově lze průběh moderovaných debat Cesty z exekucí shrnout, že se nám projekt podařilo nastavit vhodně za dosažením cílů a že když se bude dařit odstraňovat překážky, které má cílová skupina lidí bez domova v každodenním bytí, nebo alespoň s těmito překážkami kalkulovat, tak se podaří nejen zaplňovat počet účastnických míst, ale i zvyšovat účast na individuálních konzultacích, což ve finále bude přínosné jak pro společnost, která si neví rady s narůstajícím počtem lidí na ulici, tak hlavně pro účastníky, kteří najdou svoji cestu z dluhových pastí a exekucí.
 

Zpět

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce