Seznamte se s našimi novými projekty

12.09.2017 20:41

Prázdniny jsou u konce, ale my jsme přes ně nelenili. Zatímco si někteří užívali sluníčka a volných chvil, připravili jsme pro vás Cestu z exekucí a Den konce dluhů.

Nově nabízíme Cestu z exekucí primárně určenou lidem bez domova a lidem v krizové životní situaci, která sestává ze tří bloků, kde formou dvou moderovaných debat o exekucích v oblasti vlastního předávání zkušeností chceme docílit aktivní práce s účastníky debat na individuálním řešení jejich stávajícího stavu v rámci třetího bloku.

Cesta z exekucí má účastníky seznámit s prostředím exekučních řízení a jeho změnami a to takovým způsobem, aby se účastníci dokázali zorientovat a orientovat v rámci základních právních mantinelů a možností řešení své situace.

Hlavním cílem Cesty z exekucí je zvýšení obecné právní gramotnosti v oblasti exekucí, motivovat lidi bez domova, aby se dlouhodobě drželi plánu, začali řešit svoji životní situaci a začali řešit svoji životní situaci samostatně.
Podružným cílem Cesty z exekucí je motivovat lidi bez domova ke sdílení zpětné vazby o výsledcích společné práce a zapojení do dalších aktivit v pomoci lidem ve stejně težké životní situaci.

S námi můžete vstoupit na Cestu z exekucí hned.

O Dni konci dluhů jsme již informovali začátkem roku. Jelikož se blíží velké hlasovací finále o projektech participativního rozpočtu Města Brna, sledujte novinky a harmonogram DeKodu, kde zjistíte více o hlasování a možnostech, které Den konce dluhů nabízí.

Z vašich osobních sdělení při setkáních na prezentaci DeKodu víme, že o Den konce dluhů jevíte velký zájem. Jsme tomu rádi a těšíme se, že v listopadu DeKod pošlete mezi realizované nápady a prosadíte.

Den konce dluhů Cesta z exekucí

Zpět

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce