První Cesta z exekucí pomohla lidem pochopit a nasměrovat k řešení

30.12.2017 11:33
Na přelomu listopadu a prosince se v Brně uskutečnila první Cesta z exekucí zaměřená pro lidi bez domova, která přinesla zarážející zjištění vyvracející obecné proklamace o lidech uvržených systémem do nezáviděníhodných podmínek.

Cesta z exekucíObecně platí, že situace lidí v chudobě je zapříčiněna neinformovaností o vlastních právech a povinnostech.

Logicky člověk, který nemá prostředky, je odtržen od zdrojů informací a ve změti názorů okolí, které si povětšinou protiřečí, je uvržen do zmatečného prostředí, které komplikuje návrat do běžného života.

Běžně se pak stává, že člověk na ulici se nachází v protiprávním stavu. Jsou například proti němu vedeny exekuce z neplatného exekučního titulu, duplicitně vedené exekuce nebo doplatí na tvrdost zákona v neznalosti souvislostí mezi úředními a daňovými povinnostmi.

Dopady daňových exekucí jsou pak katastrofální, kdy člověk přijde i o nárok na starobní důchod.

Přitom k řešení stačí málo. Naslouchat těmto lidem. Následně vhodně nasměrovat, protože pro člověka znalého jsou řešení jednoduchá, a nepochybně oddlužení mezi ně nepatří.

Protiprávní stav nelze řešit nemorálním nástrojem oddlužení, když právní řád nabízí jiné adekvátní možnosti.

A právě tato jednoduchá řešení, o kterých byli první účastníci Cesty z exekucí informováni, dokáží lidem v chudobě obrátit život naruby. Naruby, za lepšími životními podmínkami.

 

Zpět

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce