Prohlášení k ukončení hladovky před Ústavním soudem

16.03.2017 13:49

Vážení Brňáci,

ve dnech 13. až 14. března 2017 jste byli svědky nezvyklého jevu před Ústavním soudem, kde jsem spontánní hladovkou upozorňoval na nekalé jevy v exekucích a jejich dopadech na existenci člověka.

V roce 2013 jsem vypracoval právní rozbor Exekučního řádu, který dokazuje protiústavnost tohoto zákona o exekucích a poukazuje na bezpečnostní riziko pro ČR.

Na přelomu tohoto roku se bezpečnostní riziko bohužel potvrdilo, kdy soudní exekutor zasahoval do nezávislého rozhodování soudu, čímž dal jasně najevo svoji nadřazenost nad ústavní mocí soudní.

Ústavní soud tuto záležitost bagatelizuje.
Hladovka před Ústavním soudem

V tuto chvíli nejsem sám, koho zajímá, zda svými rozhodnutími ÚS dává najevo, že se odvracíme od demokratických hodnot a dále půjdeme zpět cestou tyranie, diktátorství a totality.

Za oněch 29 hodin hladovky jste si možná všimli, že i přes drsné podmínky mám silnou vůli, chuť k životu, sebekontrolu a mám vám co říct a sdělit.

Odolávat nočním teplotám kolem bodu mrazu, odolávat dlouhodobé nespavosti, útokům potkana vylézajícího z děr soudu a zároveň odolávat hladu je nesporně expresní linkou na konečnou šaliny č.5.

Řekl jsem si, že zde důslednost není na místě, neboť i za tak krátkou dobu byl splněn účel spontánní hladovky.

Byli jste svědky, že instituce dohlížející na lidská práva v zemi ponižuje člověka. Místo řádného projednání nechá člověka zemřít na vlastním prahu, jen proto, aby nebylo zaujato oficiální stanovisko, které může pozitivně změnit život většiny lidí.

Jistě někteří řeknou, že v případě potřeby by mně byla přivolána lékařská pomoc. Jenže opakované odmítnutí zdravotní péče bylo důvodem k zahájení hladovky.

Za svá práva bojuji nejen činy, ale hlavně slovem. A k tomu potřebuji hlavu. S trvalým poškozením mozku bych stěží docílil změn. Stěží bych mohl mluvit o důkazech o potlačování zaručených práv exekutory.

Většina z vás mně vyjadřuje podporu, drží palce, přeje úspěch.

Mnoho z vás se ptalo, jak může pomoci, čím může přiložit ruku k dílu.

Jakožto člověk rozumný a zodpovědný jsem Plénu Ústavního soudu navrhl, abychom se tentokrát sešli k jednání, naše postoje a stanoviska si vyjasnili mluveným slovem a nalezli společně řešení blízké našim ústavním principům a základním právům.

Vrátit se mohu kdykoli, lépe připraven na extrémní situaci.

Do té doby se má život žít. Žiju ho hlavně prací za udržení základních principů demokracie.

Ke své práci potřebuji peníze na kredit telefonu, šalinkartu, jízdenky na vlak a autobus, internet, tisk dokumentů a jiných materiálů. Potřebuji oblečení, spodní prádlo, boty. To vše lze vyřešit poukázkou stejně jako jídlo stravenkami. Po těžké práci si rád občas zajdu na dva tři škopky nebo s milou u vínka náladu si zvednout, což jsou jedny z vynikajících relaxací duševní práce. A dokonalý nejsem, cigareta potěší a je pro mě formou meditace.

Nežebrám. Vím co chci. Vím, co mám rád. Vím, jak se mám oblékat.

Nemám ve zvyku brát. Nabízím a dávám. Za práci chci dostat řádně zaplaceno.

Podporuji Den konce dluhů v rámci projektu Brna Dáme na vás.

Sbírám finanční prostředky na vydání knihy Pravda zvítězí.

Chci dopsat román Revoluce za dva tisíce.

Uvítám dobrovolníky i placené spolupracovníky pro debatní besedy Jak mě exekuce (ne)zničila.

Jiří Bezděk

Rubrika: "o nás"

Související článek: Rok od hladovky uskutečněné na zápraží Ústavního soudu. Dojde nakonec k vyšetřování zločinu exekutora Jíchy?

Zpět

Číslo účtu, kam můžete zasílat svoji podporu: 2300737484/2010