Odboru rozpočtu a financování Města Brna je trnem v oku samoudržitelný rozvoj lidí, proto nesouhlasí s realizací Dne konce dluhů

03.10.2017 15:35
Odbor rozpočtu a financování Města Brna zákeřně a na poslední chvíli zasáhl do realizace projektu Den konce dluhů. Přestože soutěž samoudržitelného a samostatného životního rozvoje lidí v krizové a těžké životní situaci o hodnotné ceny má mít transparentní pravidla a zadání, rozhodl se odbor pod vedením Jany Červencové nedat šanci lidem, kteří chtějí řešit své těžké životní situace.

Odbor rozpočtu a financování s dostatečným předstihem obdržel dožádané informace o transparentnosti nedílné soutěže v rámci Dne konce dluhů o hodnotné ceny v celkové výši 480.000,- Kč. Soutěž o ceny má mít přesně daná pravidla, aby byla naplněna podmínka, že výherní ceny například v žádném případě nepůjdou na úhradu exekuce, ale že naopak umožní vítězi vytvořit takové podmínky, aby byl schopen se znovu začlenit plnohodnotně do společnosti i po výdělečné stránce, kterou si v případě dřívějších závazků zajistí splácení. Vítězové tedy nedostanou finance takzvaně na ruku, ale Město Brno jim uhradí náklady podporující jejich životní rozvoj.

Den konce dluhů_ORF MMB_problémTakové určení výher ale městský finanční odbor považuje za problém.

„Po danou dobu by byl navíc vítěz v kontaktu s příslušným pracovníkem, aby bylo možné kontrolovat plnění vedoucí k jeho samostatnému a samoudržitelnému rozvoji.“ Sdělil k dotazu transparentnosti navrhovatel Dne konce dluhů.

Projekt Den konce dluhů v části soutěže o ceny počítá i s koordinací dosavadních sociálních služeb na území města tak, aby se příslušné informace vůbec dostaly mezi lidi v krizi. I na tuto činnost rozpočet DeKodu pamatuje. Devizou pro město pak bude, že si může udělat revizi v sociálních službách a o problému chudoby celkově. Město Brno takto získá aktuální cenné informace na jejichž základě může nastavit pravidla v sociální oblasti, aby bylo schopno čelit narůstajícím negativním jevům spojených s chudobou a vyčleňováním.

V současnosti se v Brně nachází 2000 lidí bez domova. Dalších až 8 000 lidí pobírá dávky hmotné nouze. Z rozpočtového určení daní si Město Brno přijde na lidech v přímém ohrožení chudobou na částku kolem 170 mil. Kč. Den konce dluhů je ovšem určen i pro lidi s příjmem pod hranicí chudoby. V případě Brna mluvíme odhadem o více než 150 tisících obyvatel, které do rozpočtu města přináší minimálně dalších 2,55 mld. Kč. I přesto všechno, nebo právě proto, Odbor rozpočtu a financování považuje DeKod za veřejně neprospěšný.

Při současném trendu vyčleňování chudších na okraj se pak jistě nebude nikdo divit, že například Modřice nebo Moravany u Brna budou v příštích letech pracovat s vyšším rozpočtem než samotné Město Brno.

Projekt Den konce dluhů byl celkově navržen tak, aby skutečně nacházel východisko lidem z krize a z těžké životní situace a nestal se i v části jarmarku pouhou nabídkou nefunkčních řešení, která jsou v dnešní době lidem podbízena. S transparentními podmínkami tedy projekt počítá i v části jarmarku ke službám finanční a právní gramotnosti i v části realizace pomníčku pro pohřbívání ekonomických trablů, jenž jak vidno, více způsobují úředníci než samotní lidé v existenční krizi.
 

Zpět

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce