Nastupte si. Čekáme na vás.

27.03.2018 18:25

Jednou z výhod členství ve spolku Nadklam Cestou z exekucí je podpora za získáním bezplatné přepravy v MHD.

Nadklam Cestou z exekucíPřestože cena jízdného je stanovena na základě politických rozhodnutí, hlavním kritériem obecných proklamací a odůvodnění úhrad za přepravu osob je zastaralý názor o budování socialistické dopravy zdarma a že má být v dnešní době vše zpoplatněno. Včetně služeb, jež mají být hrazeny z daňových prostředků nás všech.

Dopravní podnik města Brna na základě názorů o tom, jak údajně mají věci být, vkládá nemalé prostředky i do převýchovy dětí a mládeže. 36% sankcionovaných černých pasažérů je ve věku do 25 let.

Neposlušným dětem je takto zabezpečován vstup do dospělosti s exekucemi na krku.

Společně se seniory dosahuje podíl nevýdělečných lidí na pokutách dopravního podniku téměř 40%.

Předražená dopravní obslužnost, která je základním předpokladem pro profesní uplatnění a plnění úředních povinností, mezi něž patří i příprava dětí do školy a za školní docházkou, ztěžuje lidem ohroženým chudobou vyvažovat balancování nad propastí dluhových pastí.

Přestože příčinou ohrožení chudobou je nízká cena práce, politické rozhodnutí o zpoplatnění služby cestování v MHD brání v růstu životní úrovně, což je základní předpoklad prosperity v kapitalismu.

Jediné, co tedy spojuje platby za jízdné v MHD s budováním socialismu je diktát cen a tyranie skrze exekuční řízení.

U nás v Nadklamu Cestou z exekucí se podařilo dát podněty soudům, aby se odpovědně zabývaly otázkou diskriminace sociálně slabších občanů cenovou politikou za přepravu osob hromadnými dopravními prostředky.

Právní řád je ale nastaven tak, že neumožňuje plošné řešení této otázky. Členy našeho spolku ovšem máme čím podpořit, aby reálně dosáhli bezplatné přepravy v MHD.

Máme už k dispozici rozhodnutí krajského soudu, že za daných podmínek je možné zpětně nárokovat zaplacené jízdné. Proto své jízdenky nevyhazujte. Nikdy nevíte, kdy se mohou hodit.

Vstupte do Nadklamu Cestou z exekucí. Čekáme na vás, abychom to společně rozjeli.

Rubrika: "mhd"

Související článek: Magistrát Brna diskriminuje sociálně slabší občany

Zpět

Chci podpořit Nadklam

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce