Ministryně financí mezi výběry daní zareagovala na hromadné prominutí daně

12.03.2018 17:59
Než přineseme článek o souvislostech systémové podjatosti a odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod podíváme se na průběh hromadného prominutí daně ministryní financí Alenou Schillerovou.

Ministryně financí mezi výběry daní zareagovala na hromadné prominutí daněPaní ministryně financí na žádost o hromadné prominutí daně reagovala celkem promptně, bez zamyšlení se nad komplexním hlediskem k palčivému a klíčovému problému s exekucemi.

Úvaha nad komplexním hlediskem vymáhání a exekučního systému a nad jejich katastrofálními dopady byla nosným předpokladem k rozhodnutí o žádosti.

Žádost o hromadném prominutí daně byla tedy doplněna, aby i přes vytíženost ministryně s vybíráním daní bylo uděláno maximum k zabránění dalších tragédií.

Jelikož doplnění žádosti vnáší více světla do rozhodovacích pravomocí ministrů a jejich výdajů za poradenské služby, které jsou nám běžným lidem vzdálené a oprávněně kritizované pro velké výdaje státu, přenášíme jej v úplném znění.

Vážená paní ministryně,

předně děkuji za Vaše vyjádření k mé žádosti o hromadné prominutí daně z moci úřední.

Nicméně se s Vašim stanoviskem nemohu ztotožnit, neboť mám odlišný názor na zákonné a politické možnosti plynoucí z funkce ministra financí a člena vlády.

Jak sama, paní ministryně, uvádíte, druhou možností hromadného prominutí daně z moci úřední je prominutí daně jako reakce na mimořádné události. Zde je dán legislativní prostor k uplatnění osobnostního charakteru ministra, čímž je občanům ČR dána možnost, posoudit, zda Ministerstvo financí ČR vede pouhý výběrčí daní nebo zda je ve své funkci náležitý odborník hoden stavu člena vlády.

Sama jistě uznáte, že pokud je v právní formulaci uvedeno „myšleno zejména“, pak zde není výhradně vymezeno určení, neboť zákonná úprava přirozeně nemůže vymezit veškeré mimořádné události. Toto by musela vymezovat například nějaká obšírná vyhláška, která by nesporně nedovedla vyjmenovat všechny mimořádné události a navíc by tím byla velice omezena rozhodovací pravomoc a nezávislost ministra, což jistě navrhovatelé příslušného zákona nezamýšleli.

Důvody mimořádné události jsem nastínil ve své žádosti a jsem přesvědčen, že jsou natolik významné, že se nad nimi již zamyslel nejeden ekonomický odborník a nepochybně povedou i za získáním důvěry a podpory zákonodárců.

Osobně, kdybych si sám nebyl jist, zjistil bych si odezvu alespoň v kuloárech v jedné z komor Parlamentu ČR.
Na základě takového zjištění a pro vymezení se vůči případným domněnkám o loutce stranického předsedy, bych mohl vyhodnotit, zda projevím svoji odbornou znalost vlastním rozhodnutím o věci samé nebo nadnesu požadavek k projednání na Vládě nebo rovnou na Poslaneckou sněmovnu PČR.

Přeci jen, důvodností pro navrhované hromadné prominutí daně z moci úřední je více než zvýšení výnosnosti daní.
Ale komplexní odpověď na toto téma již spadá do oblasti placeného poradenství. A  na toto mně dosud žádná oficiální objednávka nepřišla.

Rubrika: "z našich lobbingových aktivit"

Související článek: Ministryně financí bude rozhodovat o hromadném prominutí daně

Zpět

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce