Ministryně financí bude rozhodovat o hromadném prominutí daně

23.01.2018 18:03
Zakladatel Nadklamu dnes doručil k rukám ministryně financí Aleny Schillerové žádost o hromadné prominutí daně dlouhodobě nemajetným a chudým lidem. Rozšiřujeme tak naši pomoc bývalým živnostníkům, kteří v dobách nejtěžších doplatili na ekonomickou krizi. Přestože živnostníci nejméně zatěžují stát a přináší nejvíce do státního rozpočtu, nechává je úřední systém na holičkách a doživotně je ponižuje v nedůstojných podmínkách exekucí.

Ministerstvo financí„Z rozpočtového hlediska setrvávající trend existence nevymahatelných pohledávek, do kterých spadají i dlouhodobě neuhrazené daně a daňové příslušenství, přináší zvyšující se rozpočtové výdaje za správou a řešením negativních průvodních jevů dluhových pastí, exekucí a chudoby.“ Apeluje na ministryni Schillerovou zakladatel Nadklamu Jiří Bezděk.

Zda máme na postu ministra financí odborníka nebo v řadě dalšího pouhého výběrčího daní, ukáže stanovisko k hromadnému prominutí daní. Z makroekonomického hlediska jsou totiž pro rozhodnutí o prominutí významné dva vlivy.

Ze statistického porovnání počtu obyvatel ČR v produktivním věku k počtu osob v produktivním věku v exekucích lze zjistit, že podíl lidí v exekucích na produktivitu hospodářství představuje téměř 25%. Což je významný podíl zasahující negativně do ekonomiky České republiky, který se přímo promítá i do snížených daňových výnosů.

Z objemu blokovaných majetkových a finančních prostředků za vymáhané pohledávky a náklady za odměny exekutorů, které dosahují biliónové výše, lze potom vysledovat příčinu loňského snížení ratingu České republice. Exekutoři a ústavní činitelé tak mohou za snížení životní úrovně všech obyvatel ČR, což má opět přímý vliv na výnosnost daní.

Rubrika: "z našich lobbingových aktivit"

Související článek: Ministryně financí mezi výběry daní zareagovala na hromadné prominutí daně

Zpět

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce