Měníme se ve spolek. Budeme Nadklam Cestou z exekucí, z.s.

16.02.2018 09:22
V těchto dnech jsme se zakladatelkami spolku „Nadklam Cestou z exekucí“ podepsali Dohodu o přijetí stanov budoucího spolku. Formu máme. Svoji činnost tak rozjíždíme naplno.

Logo NadklamuNáš spolek bude otevřeným, dobrovolným, nezávislým, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci pozitivních změn v exekucích a ve vymáhání pohledávek, aby byla napravena ústavnost, narovnána zaručená práva účastníků řízení a zlegislativněn komplexně-produktivnější systém podporující vyrovnanou lidskou sounáležitost k právům i k povinnostem.

Naší hlavní činností bude oblast vzdělávání a pomoci při řešení problémů s exekucemi.

Budeme pomáhat mladistvým, rodinám a jednotlivcům při orientování v sociálním, právním a ekonomickém systému. Budeme vykonávat prevenci před nástrahami systému vymáhání pohledávek a exekucí. Budeme hledat řešení průvodních negativních jevů exekucí, chudoby, hmotné nouze a tíživé finanční situace. Budeme zvyšovat obecnou finanční a právní gramotnost.

Ke shodě zakladatelů na úplném znění stanov a registraci ve spolkovém rejstříku už jen chybí sídlo spolku. Abychom měli sídlo a mohli rozjet činnost, potřebujeme pokrýt Finanční plán přípravy založení spolku a Finanční rozpočet spolku na první měsíce.

Finanční dary přijímáme na účtu č. 2300737484/2010 (FIO banka).

Web Nadklamu nyní bude procházet úpravami, aby měl, co má mít, a byl v souladu s naší činností a směrováním. Již brzy přineseme i informace, jak se stát členem našeho spolku nebo sympatizantem.

 

Zpět

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce