Magistrát Brna diskriminuje sociálně slabší občany

22.05.2017 11:05

Zatím bez vyjádření Dopravního podniku Města Brna zůstává ohláška občanské neposlušnosti cestování bez jízdního dokladu.

Jiří Bezděk, který je veřejnosti znám z držení hladovky před Ústavním soudem, takto protestuje proti diskriminační politice Města Brna sociálně slabších občanů znevýhodněných cenou roční šalinkarty a poplatkem za komunální odpad.

Moje jízda prostředkem hromadné dopravy nemá vliv na náklady, neboť šalina, autobus i trolejbus jezdí nezávisle na mé (ne)přítomnosti v nich. Jízdné je prostředkem k dosažení zisku, což neznačí náklady. Náklady za provoz a jízdu dopravních prostředků jsou hrazeny z veřejného rozpočtu, aby bylo naplněno zaručené právo lidí na dopravu.“ Poukazuje Jiří Bezděk na rozdílnost výkladového pojetí práva na dopravu ze strany úřadů.

Vyvrácení Magistrátu Města Brna a DPMB, že nediskriminují sociálně slabší občany, bude obtížné až nemožné.

Lidé na sociálních dávkách logicky nevytváří skoro žádný odpad, přičemž jsou povinni k úhradě poplatku v plné a maximální výši. Mnohým z nich vzniká dluh na poplatku za komunální odpad. Ovšem prominutí pro odstranění tvrdosti zákona se ze strany magistrátu nedočkají. Dostávají se tak do začarovaného kruhu zadlužení a exekucí, přestože přeprava do práce a za plněním úředních povinností je důležitým faktorem pro vyvázání z krizové situace člověka.

Na druhou stranu Město Brno protěžuje movitější občany promíjením poplatku za komunální odpad, kteří si mohou dovolit mít vícero bydlišť a takzvaně dlouhodobě v Brně nežijí.

Rovněž ekonomicky silnější obyvatelé, kteří si mohou dovolit ze svého příjmu nákup roční šalinkarty a mají v pořádku platby za odpad, dostávají třicetiprocentní slevu, čímž jim v konečném součtu magistrát logicky zaplatí komunální odpad a přispěje na dopravu na úkor nejen sociálně slabších občanů, ale i ostatních, kteří si kupují měsíční šalinkarty nebo běžné jízdné.

Rubrika: "mhd"

Související článek: Nastupte si. Čekáme na vás.

Zpět