Důkazy k prokázání odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod jsou shromážděny

25.01.2018 13:38
Zakladatel Nadklamu Jiří Bezděk v současnosti disponuje úplnými důkazy k prokázání znemožnění činnosti ústavních orgánů a účinného použití zákonných prostředků při odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod soudními exekutory, Ministerstvem spravedlnosti pod vedením Roberta Pelikána a některými vysoce postavenými představiteli justice, především z řad nám známých soudců Ústavního soudu.

Jaká je role exekutora v dnešní společnosti?V návaznosti na ohlášený zločin ve svém přezkumu státní zastupitelství konstatuje, že ze strany exekutora Jíchy nedošlo k naplnění všech zákonných znaků trestného činu zasahování do nezávislosti soudu.
Státní zastupitelství nepřímo potvrdilo, že ke zmaření rozhodování soudu došlo, zákonné znaky zločinu v jednání exekutora jsou patrné, ale je zde zákonná překážka v podobě zákona o exekucích.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán, přestože je právně vzdělanou osobou a vykonává dohled nad exekutory, ve svém prošetření protěžuje exekutora Jíchu.
Slibované změny v zákonech, jež by zamezili exekutorům hojné zneužívání postavení a odstranily zákonnou překážku pro trestnou odpovědnost exekutorů, Robert Pelikán od nástupu do své funkce ani nenavrhl a ani nedal k posouzení příslušnému Ústavnímu soudu.

Ústavní soud navzdory svým proklamacím, aby soudy nižších stupňů nerozhodovaly toliko formalisticky a více dbaly na ústavnost, lidská práva a svobody, a přestože má zákonnou a ústavní povinnost zkoumání a rozhodování o podnětech v ústavních otázkách, v opakovaných stížnostech přímo i nepřímo souvisejících se zločinem exekutora Jíchy rozhodoval striktně formalisticky nebo hledal marginální a irelevantní důvody k odmítnutí, aby se vyhnul jakýmkoliv závěrům a vyvinil se tak ze své odpovědnosti na přijetí zákona o exekucích v roce 2001.

Exekutorovi Jíchovi za zasahování do nezávislosti soudu hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. Trestu se zřejmě nevyhne, neboť pro zákonnou překážku neběží promlčecí doba.
Příslušnou trestní odpovědnost má i napomáhání zločinu, což může mít nakonec dopady i pro jednotlivé soudce i pro současného ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a jeho nástupce, kteří nesjednají nápravu v zákoně o exekucích.
 

Zpět

Podporujeme:

Revoluce za dva tisíce