Zapojte se do Cesty z exekucí

Máte ve vaší organizaci uživatele služeb, kteří řeší exekuce?
Jsou vašimi klienty lidé ohrožení sociálním vyloučením kvůli dluhům?
Hledají u vás pomoc lidé v oblastech právní a finanční gramotnosti?
Chcete rozšířit nabídku pro své klienty a uživatele vašich služeb?

Řekněte vašim klientům o Cestě z exekucí.

Informujte vaše uživatele služeb o Cestě z exekucí.

Spojte se s námi.

Cesta z exekucí sestává ze tří bloků, kde formou dvou moderovaných debat o exekucích v oblasti vlastního předávání zkušeností chceme docílit aktivní práce s účastníky debat na individuálním řešení jejich stávajícího stavu v rámci třetího bloku.

Cesta z exekucí má účastníky seznámit s prostředím exekučních řízení a jeho změnami a to takovým způsobem, aby se účastníci dokázali zorientovat a orientovat v rámci základních právních mantinelů a možností řešení své situace.

Cíle Cesty z exekucí jsou:

  • zvýšení obecné právní gramotnosti v oblasti exekucí
  • motivace k dlouhodobému držení plánu
  • motivace k započetí řešení vlastní životní situace
  • motivace k samostatnému řešení vlastní životní situace
  • motivace ke sdílení zpětné vazby o výsledcích společné práce
  • zapojení do dalších aktivit v pomoci lidem ve stejně těžké životní situaci

Splnění poslání Cesty z exekucí je dosaženo docílením stanoveného KPI‘s (klíčového ukazatele výkonosti).

Nabízíme Cestu z exekucí primárně určenou lidem bez domova a lidem v krizové životní situaci, která sestává ze tří bloků, kde formou dvou moderovaných debat o exekucích v oblasti vlastního předávání zkušeností chceme docílit aktivní práce s účastníky debat na individuálním řešení jejich stávajícího stavu v rámci třetího bloku. Cesta z exekucí má účastníky seznámit s prostředím exekučních řízení a jeho změnami a to takovým způsobem, aby se účastníci dokázali zorientovat a orientovat v rámci základních právních mantinelů a možností řešení své situace.