Cesta z exekucí

Cesta z exekucí je primárně určena lidem bez domova a lidem v krizové životní situaci. Sestává ze tří bloků, kde formou dvou moderovaných debat o exekucích v oblasti vlastního předávání zkušeností navážeme na třetí blok, který je zaměřen na aktivní práci a individuální řešení stávajícího stavu účastníka.

Cesta z exekucí má účastníky seznámit s prostředím exekučních řízení a jeho změnami a to takovým způsobem, aby se účastníci dokázali zorientovat a orientovat v rámci základních právních mantinelů a možností řešení své situace.

Debatér a konzultant Cesty z exekucí:    Jiří Bezděk
Moderátorka Cesty z exekucí:                Iveta Kováčová
Organizátor Cesty z exekucí:                 Světla pro život, z.s.

Jiří Bezděk v roce 2013 vypracoval právní rozbor zákona o exekucích, kterým rozpoutal veřejný dialog o nečestnostech v exekučních řízeních. Dlouhodobě činí potřebné kroky za spravedlivější systém vymáhání pohledávek. Narodil se v roce 1971 v Zábřeze, kde posledních jedenáct let před odchodem do Brna provozoval živnost a působil veřejně v kontrolním výboru zastupitelstva města a jako statutární orgán v bytovém družstvu. Exekuce a nezákonný zásah justice navždy změnily jeho život. Bojuje nejen s úřední represí, ale i s nedostatkem jídla a vyčleněním.

Ivetu Kováčovou známe všichni z televizní obrazovky, kde dlouhodobě působila jako moderátorka, programová hlasatelka a redaktorka. Narodila se v roce 1963 v Chomutově a byla aktivně činná v romských otázkách a hudbě.

Cílem spolku Světla pro život je zkvalitnění mezilidských vztahů, zvýšení kulturní, psychické a fyzické úrovně lidí a vytváření zázemí pro zdravý duševní vývoj dětí a mládeže.

Cesta z exekucí má omezený počet míst účastníků, proto je nezbytné se dopředu přihlásit. Nejlépe přes webový formulář zde na stránkách, případně e-mailem.

Cesta z exekucí_leták